psiho-oncologie-event.ro

Instrucțiuni de redactare a rezumatului

  Instrucțiuni de redactare Rezumat 1. Maxim 400 cuvinte; 2. redactat în limba română și în limba engleză; 3. fontul Times New Român 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări; nu va fi formatat 4. redactare cu diacritice. Descriere secțiuni din programul conferinței: Prezentare lucrări:Obiectivul principal al Conferinței Naționale de Psiho-Oncologie este de a […]