psiho-oncologie-event.ro

Termeni şi condiţii

Părțile Acordului

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact vanzarea produselor sau serviciilor:

ASOCIATIA PACIENTILOR CU BOLI CRONICE “RESTART LA VIATA” , înregistrată  în  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria sectorului 2 sub nr. 31 / 16.04.2019, CIF 41006337, IBAN  RO50 BTRL RONCRT 0490 435801 si IBAN RO23 BTRL RONCRT 0490 435802 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Stoica Lidia Gabriela, cu funcția de   Președinte, denumita in continuare PRESTATOR si:

BENEFICIAR este persoana fizică sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de prestator sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare sau în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Având în vedere că :

 • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI servicii de conferita profesionala / congres profesional / cursuri profesionale/ sedinte de consiliere psihologica si/sau produse pictura pe numere handmade
 • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea de servicii de conferita profesionala / congres profesional / sedinte de consiliere psihologica / cursuri profesionale si/sau produse pictura pe numere handmade au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

Obligațiile PRESTATORULUI

 • Să ofere produsele/serviciile solicitate în cele mai bune condiții.
 • Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.
 • Să verifice prezența la servicii de conferita profesionala / congres profesional / cursuri profesionale/ sedinte de consiliere psihologica si/sau produse pictura pe numere handmade
 • Să ofere acces la servicii de conferita profesionala / congres profesional / cursuri profesionale/ sedinte de consiliere psihologica si/sau produse pictura pe numere handmade
 • Să asigure livrarea servicii de conferita profesionala / congres profesional / cursuri profesionale/ sedinte de consiliere psihologica si/sau produse pictura pe numere handmade

Obligațiile BENEFICIARULUI 

 • Să achite prețul convenit pentru produsele/serviciile contractate.
 • Să participe la toate servicii de conferita profesionala / congres profesional / cursuri profesionale/ sedinte de consiliere psihologica si/sau produse pictura pe numere handmade susținute de prestator si contractate de beneficiar.

Prețul și Modalități de Plată

 • Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral inainte de livrarea serviciului contractat. Pentru plata în rate se accepta cardurile de credit cu plata in rate.
 • Prețul serviciilor de conferita profesionala / congres profesional / cursuri profesionale/ sedinte de consiliere psihologica si/sau produse pictura pe numere handmade  poate fi achitat online cu cardul prin MobilPay sau ramburs la livrarea coletului.
 • Pagina de vanzare este https://psiho-oncologie-event.ro/
 • Prețul se poate achita online cu card de debit/ credit, sau prin transfer bancar.
 • Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).
 • În cazul neachitării la timp a serviciilor/ produselor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor  sau de livrarea produselor/ serviciilor  comandate.
 • În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

Drepturile si obligatiile cumparatorului:

Cumparatorul are obligatia de a nu furniza informatii false, de a nu înstraina contul (mai ales parola), dreptul de modificare sau stergere a contului utilizatorului din motive specifice.

Inregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul https://psiho-oncologie-event.ro/ , Utilizatorul este obligat sa foloseasca o adresa de e-mail valida.

https://psiho-oncologie-event.ro/ poate refuza cererea de inregistrare in situatiile in care constata ca a utilizat informatii neconforme cu realitatea sau foloseste serviciile intr-un mod neconform cu uzantele normale.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin:

⦁ În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Livrarea

Data estimata de livrare poate varia in functie de serviciu/ produs, si este afisata in pagina produsului, in pagina de Comanda https://psiho-oncologie-event.ro/  precum si in e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii.

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 7 de zile de la data confirmarii Comenzii, dar nu mai traziu de data anuntata in pagina de Comanda https://psiho-oncologie-event.ro/

Pentru Clientii din strainatate, pretul final al Comenzii https://psiho-oncologie-event.ro/  va fi comunicat prin e-mail sau telefonic, iar livrarea se va face dupa acceptarea explicita a acestui pret.

Atentie! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibila operarea de modificari asupra Comenzilor deja plasate.

In cazul in care produsele sunt indisponibile (inclusiv in cazul in care pretul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificari ulterioare confirmarii Comenzii https://psiho-oncologie-event.ro/ ), Clientul va fi informat despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate in termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificarile intervenite cu privire la pretul sau caracteristicile produselor, modificand astfel Comanda initiala, iar ASOCIATIA PACIENTILOR CU BOLI CRONICE „ RESTART LA VIATA” va livra serviciile/produsele conform Comenzii astfel modificate.

Conditii de returnare a produselor

In orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost trimise Clientului, in ambalajul original, cu etichetele intacte si impreuna cu toate documentele care l-au insotit (factura). Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi conditie ca la primire: fara defecte (cu exceptia viciilor ascunse si exceptand defectele deja semnalate de Client in corespondenta cu https://psiho-oncologie-event.ro/ ).

In conformitate cu legea in vigoare, https://psiho-oncologie-event.ro/ isi rezerva dreptul de a nu accepta returnarea produselor care au fost deteriorate din pricina Clientului.

Nu se accepta retururi daca produsele indeplinesc cel putin una din conditiile de mai jos:

– au fost efectuate interventii neautorizate asupra produsului;

– au ambalajul deteriorat sau incomplet;

– au urme de uzura sau folosire excesiva;

– s-a facut orice tip de inscris pe produs;

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

Privacy & Cookies Policy

Dispozitii Finale

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra serviciului / produsului contractat sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage dupa sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă din localitatea PRESTATORULUI

⦁ Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în timpul serviciului contractat de către beneficiar, realizate după încheierea serviciului.

Politica de confidentialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, https://psiho-oncologie-event.ro/ are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, informarea Clientilor privind situatia contului lor de pe https://psiho-oncologie-event.ro/ , informarea Clientilor privind evolutia si starea Comenzilor.

Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a https://psiho-oncologie-event.ro/ si cu utilizarea si prelucrarea de catre https://psiho-oncologie-event.ro/ , afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale. Clientii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata catre ASOCIATIA PACIENTILOR CU BOLI CRONICE „RESTART LA VIATA” la adresa office@restartlaviata.ro

Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

In cazul in care Clientul isi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja catre https://psiho-oncologie-event.ro/ si exista Comenzi in derulare, Comenzile isi pastreaza datele de la momentul plasarii Comenzii iar livrarea produselor se va face luandu-se in considerare datele nou modificate.

https://psiho-oncologie-event.ro/ nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate tine raspunzator pe https://psiho-oncologie-event.ro/  pentru niciun fel de prejudiciu.

ASOCIATIA PACIENTILOR CU BOLI CRONICE „RESTART LA VIATA”  cu sediul in Bucuresti str. Batiste nr 9, sc A, et 8, ap 31, sect 2

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria sectorului 2 sub nr. 31 / 16.04.2019

CIF 41006337

REPREZENTATA de Stoica Lidia Gabriela , Presedinte.

Tel: 0720 655 618

Va asiguram ca : Vom face ceea ce depinde de noi să vă protejăm datele personale.