psiho-oncologie-event.ro

 

Instrucțiuni de redactare Rezumat

1. Maxim 400 cuvinte;

2. redactat în limba română și în limba engleză;

3. fontul Times New Român 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări; nu va fi formatat

4. redactare cu diacritice.

Descriere secțiuni din programul conferinței:

 • Prezentare lucrări:Obiectivul principal al Conferinței Naționale de Psiho-Oncologie este de a explora, împărtăși, învăța și discuta aspectele psiho-sociale relaționate cu boală oncologică. Ne dorim că printre participanți să avem cercetători, masteranzi, doctoranzi, clinicieni, formatori în domeniul psihologiei (psiho-oncologiei), al medicinei, asistenței sociale, dar și studenți cu preocupări în acest domeniu ( cu articole, plan de cercetare  științifică). Vă invităm să abordați o serie de teme referitoare la adaptarea psihologică din diverse stadii și cu tipuri diferite de cancere. Acceptăm studii observaționale, review-uri, metaanalize, programe inovative, modele de sănătate publică ce vizează psiho-oncologia și ghiduri de bune practici. Prezentările pot fi în limba română sau subtitrate /dublate / traduse și în limba engleză cu o durată de 20 de minute. Se pot trimite până la dată de 1 Iunie 2024 prin formularul « Rezumate ».
 • Lucrările științificetrebuie să respecte structura și modul de citare conform manulului APA format, ediția a 6 a și să conțînă între 10.000 de cuvinte și 15.000 de cuvinte (dacă facem referire la meta analize și review-uri). Ne dorim că printre participanți să avem cercetători, masteranzi, doctoranzi, clinicieni, formatori în domeniul psiho-oncologiei. Se pot trimite până la dată de 1 Iunie 2024 prin formularul « Rezumate ».
 • Sesiunea – Întâlnește expertul/Meet the expertvă oferă oportunitatea de a a avea o discuție online de o oră cu un expert în domeniul psiho-oncologiei în care îi puteți adresa întrebări referitoare la parcursul profesional, anumite cazuri sau relaționate cu orice alt aspect pe care doriți să îl cunoașteți cu privire la domeniul psiho-oncologiei.
 • Workshopurilevor avea atât parte teoretică cât și parte practică și vor respectă curricula de formare recomandată pentru domeniul psiho-oncologiei de către Societatea Internațională de Psiho-Oncologie.Rezumatul trebuie să cuprindă:
 • titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spațiile) nu poate fi mai lung de 300 de caractere;
 • numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: inițiale prenume (în cazul bărbaților) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiți titluri profesionale/academice); după lista autorilor se va lăsă un rând liber;
 • afilierea (secție, instituție, oraș, țara), atât a primului autor, cât și a coautorilor. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
 • se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
 • textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material și metode, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conțînă suficiente detalii pentru a putea justifică concluzia;
 • în cazul prezentărilor film video, rezumatul constă în scurtă prezentare
 • nu se acceptă grafice și tabele în rezumat;
 • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

IMPORTANT! După acceptarea rezumatului trimis, autorii trebuie să fie înscriși că și participanți la conferință. Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea evenimentului! Rezumatul lucrării poate fi trimis până 1 Iunie 2024 prin formularul « Rezumate ».